Nhàu Hương Thanh – tham gia buổi khai mạc Ngày hội quốc tế – I3F để hướng người tiêu dùng “Sống Khoẻ, Sống Đẹp”