Hương Thanh – một trong 100 công ty được vinh danh gặp mặt Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan